KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm kurulamaz.

KARARDAKİ ÇELİŞKİ
YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E: 2012/31182 K: 2013/3712 T: 29/01/13

 

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

 

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1)Sanık M.nin, E.ye, sanıklar M., E. Ve C.nin H.ye yönelik basit yaralama suçları hakkında verilen hükümlerin yapılan temyiz incelemesinde;

Tayin olunan cezaların tür ve miktarına göre hükümlerin, 5219 sayılı Yasa ile değişik CMUK.'un 305.maddesi uyarınca kesin nitelikte olduğundan, sanıkların ve sanık müdafiinin temyiz isteminin CMUK'un 317.mad-desi gereğince REDDİNE,

2)Sanık C.nin K. Yönelik nitelikli kasten yaralama, sanık E.A.' nın E.' ye ve E.E.'ye yönelik basit yaralama, suçları hakkında verilen hükümlerin yapılan temyiz incelemesinde;

a)    İlk haksız hareketin kimden geldiğinin belirlenemediği olayda sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b)    E.'nin 05.09.2007 tarihli savcılık beyanı ile çelişen talimat yolu ile aldırılan 05.02.2008 tarihli ifadesinde “beni de kimse yaralamadı” şeklindeki ve 29.04.2008 tarihli duruşmada “savunmalarımı tekrar ederim” şeklindeki beyanı ve aldırılan 05.09.2007 tarihli doktor raporu içeriği karşısında, olay nedeniyle yaralanmasının olup olmadığı, kendisine karşı suç işleyen kişi bulunup bulunmadığı usulünce açıklattırılıp mevcut çelişki giderilmeden yazılı şekilde eksik inceleme ile sanık E.hakkında E.E.yönelik kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

c)    E.05.09.2007 tarihli savcılık ifadesinde kendisine sanık E. kürsü (oturak) ile sanık M. ise sopayla vurduğunu beyan etmiş, gerekçeli kararda bu husus ilk önce bu haliyle kabul edilmiş ve kürsü (oturak) silah sayılmamış ancak gerekçeli kararda bu kez oturak kürsü ile vuran sanık M.olarak kabul edilip sanık E.E. Edize olan eylemi silahlı olarak gerçekleştirdiği kabul edilerek 5237 Sayılı TCK'nın 86/3-e maddesi uyarınca cezasında artırıma gidilmek suretiyle çelişkiye sebebiyet verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ve sanık C. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.