KEFALET SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR

Kefilin sorumlu olduğu miktarın kefalet sözleşmesine anlaşılır şekilde yazılması gerekir.

KEFALET SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E: 2012/8648 K: 2012/13532 T: 25/09/12

 

818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 484. maddesine göre kefaletin geçerli olabilmesi için yazılı olması ve kefilin sorumlu olacağı belirli miktarın sözleşmede bulunması gerekir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Ku-rulu'nun 12.04.1944 tarihli 1943/14 Esas 1944/13 Karar Sayılı İlamıda belirtildiği üzere kefaletin geçerli olabilmesi için kefalet senedinde kefilin ödeyeceği belirli bir miktarın gösterilmiş olması veya sözleşmede belirli bir miktarın anlaşılması gerekir. Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumlu olacağı azami miktarın anlaşılması halinde kefalet geçerlidir. Somut olayda protokolde tarafların 119.056.00 TL borç miktarı üzerinde mutabık kaldıkları belirtildikten sonra protokolün altı müteselsil kefil tarafından imzalandığına göre kefalet sözleşmesi geçerlidir. Mahkemece bu yönler gözetilerek kefilin sorumlu olduğu miktar saptanıp varılacak uygun sonuca göre karar verilmesi gerekirken davanın reddinde isabet görülmemiştir.