KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçu kesintisiz suçlardan olup, hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç oluşturacağı gözetilmelidir.

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME
YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E: 2012/18537 K: 2013/187 T: 04/01/13

 

Gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Yapılan yargılamaya, toplanan kanıtlara, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1-Sanık hakkındaki soruşturma evrakı içeriği ve UYAP ortamında yapılan incelemeden; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dolayı yürütülen soruşturma sırasında, 31.03.2011 - 01.04.2011 tarihlerinde sanığın İstanbul'un çeşitli semtlerindeki ev ve işyerlerinde aramalar yapıldığı; bu aramalar sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki adresinde ele geçen tabanca ve mermiler nedeniyle inceleme konusu davanın, Büyük-çekmece ilçesindeki üç farklı adreste ele geçen iki adet tabanca ve mermiler nedeniyle Büyükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/832 esasında kayıtlı davanın ve Arnavutköy'deki adresinde ele geçen tabanca ve mermiler nedeniyle de Gaziosmanpaşa 5.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/1442 esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı anlaşılmakla; 6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçunun kesintisiz suçlardan olduğu ve hukuki kesintiyi oluşturan iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar gerçekleştirilen eylemlerin tek suç, bu tarihten sonra gerçekleştirilen eylemlerin ise ayrı suç oluşturacağı gözetilerek, mükerrer cezanlandırılmanın önlenmesi açısından sanık hakkında açılan diğer davaların akıbeti araştırılarak, şayet davalar derdest ise birleştirilmesi, sonuçlanmış ise dosyaları getirilip dosya arasına konularak incelendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak TCK.nIn 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Yasa'nın 8/1.maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK'un 321.maddesi gereğince BOZULMASINA, 04.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.