MAHKEME İLAMLARININ TAVZİHİ • YAPILACAK İŞLEM

Bir mahkeme ilamında yer alan “taraflarca tanınan haklar ve yüklenen borçlar” tavzih yoluyla değiştirilemez.

MAHKEME İLAMLARININ TAVZİHİ • YAPILACAK İŞLEM
YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2011/12195 K: 2011/13312 T: 02/11/11

 

Dava, tapu kaydında baba adının düzeltilmesi istemine ilişkindir.

 

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı idare vekili temyiz etmiştir. Hükmün hangi hallerde tavzihinin istenebileceği 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 305. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.

Somut olayda davacı maliki olduğu dava konusu 20 adet parselin malik hanesinde “N” olarak yazılan babasının adının “Ş” olarak düzeltilmesini istemiştir. Taşınmazlar “N. oğlu İ.” adına kayıtlıdır.

Mahkemece deliller toplanmış ve tapu kayıtlarındaki “N. oğlu İ.” şeklindeki kimlik bilgilerinin “Y. oğlu Ş.” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Oysa Y. oğlu Ş. davacının babası olup, taşınmazlar davacı Ş. oğlu İ'ye aittir. Yapılan yanlışlık fark edilince bu defa kimlik bilgilerinin “Ş. oğlu İ.” olarak tavzih edilerek hükmün değiştirildiği görülmüştür.

Yukarıda da belirtildiği gibi tavzihle hüküm değiştirilemez. Bu nedenle davacı maliki olduğu dava konusu taşınmazlarda kendi baba adının düzeltilmesini istemiş olduğundan, bu istem doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 02.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.