SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

Aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar, ayrı ayrı müdafiiler tarafından temsil edilmelidir.

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ
YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2011/972 K: 2011/5975 T: 17/10/11

 

C.A.'yı iştirak halinde öldürmekten sanıklar Ş.K.A, B.A. ile V.A.'nın yapılan yargılanmaları sonunda: hükümlülüklerine ilişkin (BAKIRKÖY) İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 26.04.2010 gün ve 199/125 sayılı hüküm resen temyize tabi olmakla beraber Yargıtay'ca incelenmesi C.Savcısı ile sanıklar müdafileri taraflarından da istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

 

Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulu'nun 20.10.2009 gün ve 2009/1-85/242 Sayılı 08.06.2010 gün ve 2010/1-35/140 sayılı kararlarında açıklandığı üzere, aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında menfaat çatışması bulunan sanıklar......... ayrı ayrı müdafiiler tarafından temsil edilmeleri suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 38 ve 5271 Sayılı CMK'nın 152.maddesine aykırı davra-nılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar V. ve B. müdafiinin, sanık Ş.K.A. ile mü-dafiinin ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, sanıklar V. ve B. hakkında kasten öldürme, sanık Ş.A. hakkında kasten öldürme ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 17.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.