SEÇENEK YAPTIRIMLAR

Sanığın olumsuz davranışı yoksa kısa süreli hapis seçenek yaptırımlara dönüştürülebilir.

SEÇENEK YAPTIRIMLAR
YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E: 2012/11948 K: 2013/6090 T: 13/03/13

 

Taksirle adam öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

 

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak,

Sanığın olay günü sevk ve idaresindeki bir farı çalışmayan traktörle gece saatlerinde meskun mahalde iki yönlü aydınlatması olan hafif eğimli ve virajlı yolda karşı yönden gelen öleni görmesine ve sağ tarafta 3.80 metrelik banket bulunduğu halde gerekli tedbiri almaması nedeniyle motosikletli ölene çarparak ölümüne neden olduğu olayda sanığın tam kusurlu bulunmayışı, dosyaya olumsuz bir kişiliğinin yansımamış olması ve suçun işlenmesindeki özellikler de dikkate alındığında TCK'nın 50.maddesinin dosya kapsamıyla örtüşmeyecek şekilde uygulanmamasına karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321.maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 13.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.