SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ * 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

18 yaşından önceki çalışmalardan dolayı; sigortalılık başlangıç tarihi 18 yaşına girilen tarihten başlar.

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ * 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E: 2009/17256 K: 2010/534 T: 21/01/10

 

Davacı, 01.04.1983 tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıda karar tespit edildi.

506 Sayılı Kanu n’un 60/G maddesi; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmasında 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edileceği, ancak bu tarihten önceki sürelerin prim ödeme gün sayısına dahil edileceği hükmünü içermekte olup, aynı Kanunun geçici 54. maddesi kapsamında 01.04.1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescili bulunmayan ve 10.06.1971 doğumlu olan davacı sigortalının; sigortalılık başlangıç tarihinin 18 yaşını ikmal ettiği 10.06.1989 tarihi olarak tespiti ve bu tarihten önceki çalışılan süreler için ödenen maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin prim ödeme gün sayısı hesabına dahil edilmesine karar verilmesi gerektiği halde, aksi düşüncelerle sigortalı çalışma başlangıcının 01.04.1983 tarihi olarak tespiti usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerden BOZULMASINA, 21.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.