ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

Şikayetçiye davaya katılıp katılmayacağı sorulmadan kurulan hüküm bozulur.

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI
YARGITAY 2. CEZA DAIRESI E: 2011/13129 K: 2012/47055 T: 28/11/12

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

 

1- Sanık S.B. hakkında kasten yaralama suçundan 5271 Sayılı CYY. nın 231.maddesi uyarınca verilen ve davayı sonuçlandırıcı nitelikte olmayan “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin karara karşı aynı Yasanın 231/12.madde ve fıkrasına göre itiraz yasa yolu açık olup, yine aynı Yasanın 264.maddesi uyarınca kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunda ya da merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmayacağından, yakınan sanık vekilinin temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile görevli ve yetkili ilk derece mahkemesince itiraz konusunda inceleme yapılması için, dosyanın incelenmeksizin İADE edilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE,

2-Yakınan sanık S.B.vekili tarafından sanık G.M.K.hakkında konut dokunulmazlığı bozma suçundan verilen beraat kararına yönelik yapılan temyiz itirazlarına gelince;

Katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunan ve sanık G.M.K. şikayetçi olduğunu belirten yakınan sanık S.B.davaya katılmak isteyip istemediği sorulmadığından 5271 Sayılı CYY.nın 260/1. madde ve fıkrası uyarınca hükmü temyize hakkı bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Kovuşturma evresindeki 20.02.2008 tarihli talimatla alınan savunmasında sanık G.M.K.dan şikayetçi olduğunu belirten S.B. CYY.nın 234. maddesi uyarınca haklarının açıklanıp anlatılmaması ve suçtan zarar gören sıfatı ile davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulmaması suretiyle 5271 Sayılı CYY.nın 234/1-b ve 3.madde ve fıkraları ile 238.maddesinin 2.fıkrasına aykırı davranılması,

Bozmayı gerektirmiş, yakınan sanık Selda (Kalsın) Bulut vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 28.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.