SUÇ SAYILAN EYLEM • TAZMİNAT DAVASI • ZAMAN AŞIMI

Zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılması halinde olayda uygulanacak zamanaşımı süresi o suça ilişkin ceza zamanaşımı süresidir.

SUÇ SAYILAN EYLEM • TAZMİNAT DAVASI • ZAMAN AŞIMI
YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2011/13518 K: 2012/18492 T: 04/12/12

 

Dava konusu olayda, davalılardan Ahmet A...'ın sürücüsü olduğu araç ile diğer davalı Yaşar Ç..'in sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu davalılardan Ahmet A....'ın arabasında bulunan davacıların desteğinin yaşamını yitirdiği; davalı sürücüler hakkında Karşıyaka 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/773 Esas 2006/156 Karar sayılı dosyasında açılan davada, davalılardan Ahmet A.'ın 765 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 455/1-son, diğer davalı Yaşar Çelik'in ise aynı Yasa'nın 455/2-son maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verildiği, ceza dosyasının 23.05.2006 da kesinleştiği, dava konusu olayın 22.08.2003 günü meydana geldiği ve eldeki davanın 03.03.2009 günü açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Borçlar Yasası'nın 60/2 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın 109/2.maddeleri gereğince zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğmuş olması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu (uzamış) ceza zamanaşımı süresidir. 765 Sayılı Türk Ceza Yasası'nın 455/1 maddesinde tanımlanan tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, düzenleme, yönerge ve emirlere aykırı davranış nedeniyle bir kişinin ölümüne yol açmak suçundan cezalandırılan davalı Ahmet A. yönünden öngörülen (uzamış) ceza zamanaşımı süresi 5 yıldır. Dava dilekçesi davalı Ahmet A...'a 16 Mart 2009 da dava dilekçesi tebliğ edilmiş, 23.03.2009 da 10 günlük yanıt süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuştur.

Bu kapsamda, yerel mahkemece gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA 04.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.