Etiket: geriye etkili fesih

Kat Karşılığı İnşaat
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * TAPU İPTALİ DAVASI * YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE HAK KAZANABİLMESİ * SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * TAPU İPTALİ DAVASI *...

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi inşaatı kusursuz...