TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA • KESİN YETKİ KURALI

Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin dava, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Bu durum kamu düzenine ilişkin kesin yetki olup, Mahkemece re'sen dikkate alınmalıdır. Kamulaştırmasız el koymadan doğan tazminat davaları da taşınmazın aynına ilişkin davalardır.

TAŞINMAZIN AYNINA İLİŞKİN DAVA • KESİN YETKİ KURALI
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E: 2011/10397 K: 2011/19188 T: 28/11/11

 

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

 

Mahkemece, irtibat nedeni ile dosyanın Bala Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/91 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesin karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden, dava konusu taşınmazın Ankara İline bağlı Bala İlçesinde yer aldığı anlaşılmıştır.

1086 sayılı HUMK'un 13. ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 12. maddeleri uyarınca taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya aynı hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Kamulaştırmasız el koymadan kaynaklanan tazminat davaları da taşınmazın aynına ilişkin olup, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesi yetkili olduğundan yetkisizlik kararı yerine yetkili olmayan mahkemece birleştirme kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 28.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.