TEFECİLİK SUÇU

Tefecilik suçunun mağdurlarından olan Hazine de bilgilendirilmelidir.

TEFECİLİK SUÇU
YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E: 2012/8010 K: 2013/6263 T: 06/06/13

 

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

 

Sanıklardan faiz karşılığı borç aldığı iddia edilen M. Suçun zarar göreni olduğundan mahkemece verilen katılma kararı doğru ve yerinde görülmekle tebliğnamedeki katılan M. Vekilinin temyiz talebinin reddine dair düşünceye iştirak edilmemiştir.

Sanıklar hakkında tefecilik suçundan kamu davası açıldığı, Hazine-nin bu suçun mağduru olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK'nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için Maliye Başkalığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürülüğünün duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mağdur ve katılanlar için öngördüğü haklardan yararlanma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek yazılı biçimde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, katılan M. ve Hazine vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükümlerin

5320 sayılı Kanunu'nun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.06.2013 tarihindeoy birliği ile karar verildi.