TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR • ANNE VE BABAYA BİRLİKTE DAVA AÇMA ŞARTI

Çocuğun menfaatine uygun düşüyorsa olağanüstü durumlarda çocukla kişisel ilişki kurma hakkı diğer kişilere ve özellikle hısımlara tanınabilir.

TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR • ANNE VE BABAYA BİRLİKTE DAVA AÇMA ŞARTI
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2011/940 K: 2011/3073 T: 23/02/11

 

Davacılar, torunlarıyla kişisel ilişki kurulmasına izin verilmesi istemiyle davalı gelinleri aleyhine dava açmış, mahkemece dava kabul edilmiş, karar her iki tarafça temyiz edilmiştir. Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere özellikle de hısımlara tanınabilir. (TMK.md.325) Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. (TMK. md.336/1) Dosya kapsamına göre kişisel ilişki kurulmak istenen küçük B.B.'nin anne ve babası evli ve sağ olduğu halde husumet sadece çocuğun annesine yöneltilmiş, babası davalı olarak gösterilmemiştir. Velayet hakkı sahiplerinden babanın da davaya dahili ile onun göstereceği kanıtlar toplanmadan eksik hasımla karar verilmesi doğru değildir.

 

SONUÇ

Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.02.2011