Vekalet Ücreti Hesaplama (2019 Yılı)


VEKALET ÜCRETLERİ
SINIR
ORAN
İlk 35.000,00 TL için
% 12
Sonra gelen 45.000,00 TL için
% 11
Sonra gelen 80.000,00 TL için
% 8
Sonra gelen 240.000,00 TL için
% 6
Sonra gelen 600.000,00 TL için
% 4
Sonra gelen 750.000,00 TL için
% 3
Sonra gelen 1.250.000,00 TL için
% 1,5
3.000.000,00 TL'dan yukarısı için
% 1


    * İcra takip turarı, 2019 yılı için 450,00 TL'den düşükse,vekalet ücreti, takip tutarı kadardır.

    * İcra dosya borcu, yasal süresi içerisinde ödenirse, vekalet ücreti 3/4 olarak hesaplanır.

    * İhtiyati hacizde, esas takibe geçilmeden dosya borcu ödenirse, vekalet ücreti hesaplanmaz.